Info over het komende seizoen 2018-2019

De programma’s voor de competitie en het bekertoernooi staan inmiddels op deze website. We draaien het seizoen met dezelfde tien verenigingen, in dezelfde vijf klassen. En met evenveel teams: 44 in de competitie en 43 in het bekertoernooi. Hieronder meer info.

Gelijkmatige verdeling van de teams over de klassen
In verband met een onevenredig aantal aanmeldingen van teams per klasse zijn, in overleg met de betrokken verenigingen, enige verschuivingen aangebracht. Van ere- naar derde zijn het nu (in de competitie) klassen van 9, 9, 8, 9 en 9 teams

Bekertoernooi: proef met games tot 11
Om te zien of 'games tot de 11' in de gebruikelijke best of three een goede oplossing is voor het probleem van de lange speelavonden, doen we dit als proef in het bekertoernooi, van de poules tot en met de finales.

Het seizoen 2018-2019 in het kort
Op 10 september starten de bekervoorronden en drie weken later begint de competitie, voorlopig tot medio december. Rond de kerstvakantie zijn de kwart- en halve finales van het bekertoernooi, waarna de competitie wordt voortgezet, tot eind maart. Vervolgens zijn de bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn vrij. In de agenda, elders op deze site, staat alles netjes gerangschikt.

Waar moet ik zijn en hoe laat begint het
In het overzicht van de verenigingen staat alles over adres, speelavond en aanvangstijdstip. Raadpleeg dat zorgvuldig en zie bijvoorbeeld dat EOB nu op donderdag speelt en al om kwart voor zeven begint en dat de thuiswedstrijden van TVZ van 15 november naar 12 november gaan. Bekijk ook de bijzonderheden die bij bepaalde clubs van toepassing zijn.

Kom op tijd
Veel verenigingen hebben niet alleen een aanvangs-, maar ook een sluitingsuur. Kom dus, om de wedstrijd ordelijk te laten verlopen, op tijd.

Wedstrijden verplaatsen/uitstellen
Kan een team niet compleet aantreden, regel dan bijtijds een invaller. Lukt dit niet, dan mag een wedstrijd worden verplaatst. Maar wel onder de volgende voorwaarden:
- Een wedstrijd mag altijd eerder worden gespeeld (bijvoorbeeld in vrije weken of op een andere speelavond), hiermee kom je niet in tijdnood.
- Een wedstrijd kan ook worden omgedraaid, van uit- naar thuiswedstrijd of andersom. Vul de wedstrijdkaart (voor een correcte verwerking) dan wel in alsof de wedstrijd volgens het oorspronkelijke datumschema is gespeeld.
- Als het niet anders kan mag een wedstrijd tot uiterlijk 14 dagen na de geplande datum worden uitgesteld, vanzelfsprekend in overleg met de tegenstander en alleen onder opgave van redenen en met toestemming van de competitieleider. Uitstel tot na de competitie is niet mogelijk. Ook mogen wedstrijden tussen teams van dezelfde vereniging, die in de tweede competitiehelft voor een bepaalde datum gespeeld moeten zijn, die datum niet overschrijden. Die datum wordt over een tijdje bekendgemaakt.
- Als door overmacht van de termijnen moet worden afgeweken, kan dat alleen in overleg met en met toestemming van de competitieleider.
- Regel het altijd via beide wedstrijdsecretarissen en meld het resultaat aan de competitieleider.
- Bij formele uitstelverzoeken aan de competitieleider worden redenen als werk, vakantie of festiviteiten in de privésfeer niet gehonoreerd. Regel in zo'n geval een invaller of speel de wedstrijd, als de tegenpartij akkoord gaat, eerder.

We hebben 37 gasten en geen leden online

Sponsoren