Statuten en Reglementen

De UBT is een tafeltennisorganisatie waarvan de basis is vastgelegd in de Statuten en de gang van zaken in de diverse Reglementen. De Statuten en Reglementen zijn vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering.

Zo zijn er: