Ron de Wolf benoemd tot erelid

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juni is Ron de Wolf benoemd tot erelid van de UBT. Zijn 25-jarig jubileum als bestuurslid, eerst penningmeester en later voorzitter, was daarvoor een goede aanleiding. Evenals zijn daaraan voorafgaande periode als lid van de redactiecommissie van Contact.

Tijdens dat feestelijke onderdeel van de ALV schetste Thomas Beuman in zijn speech de bestuurlijke carrière van Ron. Na vele malen controlerend kascommissielid kreeg hij in 1998 als penningmeester zelf de financiële touwtjes in handen. En toen in 2010 de toenmalige voorzitter zijn vertrek aankondigde en naar een goede opvolger werd gezocht was het weer Ron die zijn vinger opstak. Dat typeert, volgens Thomas, Rons maatschappelijke betrokkenheid: 'als iemand mij nodig heeft, dan ben ik er'. Als voorbeeld noemde hij het voorzitterschap van de VvE Roland Holst en de functies in de Haagse scheidsrechtersvereniging. Ook in UBT-verband was Ron al langer, sinds 1981, actief als lid van de redactiecommissie van Contact, destijds het papieren orgaan van de UBT. Dat Ron niet iemand is die in het verleden blijft hangen, zien we dat juist hij degene was die, toen de website goed op poten stond, voorstelde met het papieren communicatiemiddel te stoppen. Deze vele verdiensten van Ron de Wolf waren voor Thomas Beuman reden de vergadering voor te stellen hem te benoemen tot erelid van de UBT. Welk voorstel met applaus werd bekrachtigd.

Dat de waardering voor Rons vele werk erg groot is, bleek al snel tijdens de inzamelingsactie die Thomas onder de verenigingen hield om hem een passend geschenk namens de leden aan te bieden. Gezien zijn wens nu toch echt een eerstehands iPad te kunnen hebben, werd het een waardevolle cadeaubon, waarmee hij zelf zijn voorkeur kan bepalen. Vergezeld van een fraai boeket bloemen. Daarna mocht secretaris, en voor dat moment even vicevoorzitter André Uileman Ron het voor die gelegenheid bestemde officiële onderscheidingsgeschenk, een speciaal gegraveerd tinnen bord, uitreiken.

 image1 klein
Na de bloemen vervolgt Thomas Beuman zijn speech

 image0 klein
Het erelid Ron de Wolf met
het tinnen bord

We hebben 22 gasten en geen leden online

Sponsoren