Regelgeving

Statuten en reglementen
De UBT is een tafeltennisorganisatie waarvan de basis is vastgelegd in de statuten en de gang van zaken in de diverse reglementen. Zo is er het Huishoudelijk Reglement, het Competitiereglement en het Bekerreglement.
 
Nieuwe leden
Verenigingen die interesse hebben bij de UBT te gaan tafeltennissen, nemen contact op met de secretaris. Het aanmelden van personen als nieuw lid doet de betreffende vereniging.
 
Contributies
De inkomsten van de UBT worden voornamelijk opgebracht door de verenigingen en de leden van de verenigingen. De contributies gelden voor een seizoen en worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 
Boetes
In de diverse reglementen staat vermeld wanneer het bestuur een boete kan opleggen. Die boetebedragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Overschrijving
Overschrijving van de ene UBT-vereniging naar de andere is mogelijk, maar wel aan enige regels gebonden.

Spelregels

De UBT hanteert de internationale spelregels, zoals gepubliceerd door de NTTB. Maar met als uitzondering dat in de UBT de eerste twee games tot 21 gaan en de eventuele derde tot 11. 

We hebben 214 gasten en geen leden online

Sponsoren