Regelgeving

De UBT hanteert integraal de ITTF spelregels, zoals gepubliceerd door de NTTB in au­gustus 2010. Met dien verstande dat de UBT games tot 21 speelt. Dit betekent dat de spel­regels zoals be­schreven in Bijlage 2 van bovengenoemd document van toepas­sing zijn. Een set bestaat uit 2 gewon­nen games ("best of three").

De statuten beschrijven de doelstellingen, middelen en basisbeginselen van de UBT. Het huishoudelijk reglement beschrijft bepalingen omtrent de dage­lijkse werking. Het competitie­reglement doet dat voor de competitie; het bekerreglement doet dat voor de bekercompetitie, en het toernooireglement doet dat voor de toernooien.

Deelnemen aan competities en toernooien vereist de betaling van contributies. Bij het niet naleven van bepaalde bepalingen uit een van de boven­genoemde reglementen, kunnen boetes en andere sancties worden opgelegd.

Nieuwe spelers moeten worden aangemeld. Aangemelde spelers die bij een andere vereniging willen gaan spelen moeten worden overgeschreven.

Verenigingen die willen aansluiten bij de UBT, nemen contact op met het bestuur.

We hebben 147 gasten en geen leden online

Sponsoren