Regelgeving

Statuten en reglementen
De UBT is een tafeltennisorganisatie waarvan de basis is vastgelegd in de statuten en de gang van zaken in de diverse reglementen. Zo is er het Huishoudelijk Reglement, het Competitiereglement en het Bekerreglement.
 
Nieuwe leden
Verenigingen die interesse hebben bij de UBT te gaan tafeltennissen, nemen contact op met de secretaris. Het aanmelden van personen als nieuw lid doet de betreffende vereniging.
 
Contributies
De inkomsten van de UBT worden voornamelijk opgebracht door de verenigingen en de leden van de verenigingen. De contributies gelden voor een seizoen en worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
 
Boetes
In de diverse reglementen staat vermeld wanneer het bestuur een boete kan opleggen. Die boetebedragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Overschrijving
Overschrijving van de ene UBT-vereniging naar de andere is mogelijk, maar wel aan enige regels gebonden.

Zeskampen
Na afloop van de competitie worden de zes sterksten per klasse uitgenodigd om op een avond tegen elkaar uit te komen. Om daarvoor in aanmerking te komen gelden bepaalde criteria.

Spelregels
De UBT hanteert de internationale spelregels, zoals gepubliceerd door de NTTB. Maar met als uitzondering dat de UBT games tot 21 speelt. De gewijzigde regels daarover staan in bijlage A van de statuten en reglementen.

Proef ter bekorting van de speelavond
In de UBT wordt gezocht naar mogelijkheden om de duur van de speelavond binnen de perken te houden. Een optie is om de beslissende derde game niet tot 21 maar tot 11 punten te spelen. Dit wordt in het seizoen 2019-2020 als proef uitgevoerd. Als aanvulling op de formele spelregelteksten volgt hier een samenvatting.
De eerste en tweede game gaan tot 21 punten. Als beide spelers of paren van die twee games er één gewonnen hebben, volgt er een derde beslissende game die dan tot 11 punten gaat.
Winnaar van de game (en dus de set)
Die derde game wordt gewonnen door de speler of het paar die/dat het eerst 11 punten heeft gescoord, met dien verstande dat er een verschil van twee punten moet zijn (bijvoorbeeld 12-10 of 13-15). Omdat het om de derde en beslissende game gaat, is daarmee ook de set gewonnen.
Wisselen van service
In een game tot 21 gaat de service na elke vijf punten over van de ene naar de andere speler of het andere paar, in een game tot 11 gebeurt dat na elke twee punten. Na 10-10 gaat de service na elk punt over.
Wisselen van tafelhelft
In die derde beslissende game wordt er van tafelhelft gewisseld als een van beide spelers of paren vijf punten heeft gescoord.
Wisselen van opstelling tijdens het dubbelspel
Als tijdens het dubbelspel een van beide paren vijf punten heeft gescoord, wordt niet alleen van tafelhelft gewisseld, maar moet het paar dat de service ontvangt, ook de opstelling veranderen (zoals die in de tweede game was).

We hebben 44 gasten en geen leden online

Sponsoren